Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 26 czerwca 2017 r. oraz treść projektów uchwał.

 

Dokumenty do pobrania:

 

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group SA

- projekty uchwał ZWZ Adform Group SA

- informacja o liczbie akcji i głosów Adform Group SA

- wzór pełnomocnictwa

- formularz głosowania przez pełnomocnika

- sprawozdanie Rady Nadzorczej

- sprawozdanie Zarządu Adform Group SA

- sprawozdanie finansowe Adform Group SA

- raport i opinia biegłego z badania sprawozdania jednostkowego

- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adform Group SA

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Adform Group SA

- raport i opinia biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdaniainia

 

 


 

 

 

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 30 czerwca 2016 r. oraz treść projektów uchwał.

 

Dokumenty do pobrania:

 

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group SA

- projekty uchwał ZWZ Adform Group SA

- informacja o liczbie akcji i głosów Adform Group SA

- wzór pełnomocnictwa

- formularz głosowania przez pełnomocnika

- sprawozdanie Rady Nadzorczej

- sprawozdanie Zarządu Adform Group SA

- sprawozdanie finansowe Adform Group SA

- raport i opinia biegłego z badania sprawozdania jednostkowego

- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adform Group SA

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Adform Group SA

- raport i opinia biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdaniainia

 


 

 

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 30 czerwca 2015 r. oraz treść projektów uchwał.

 

Dokumenty do pobrania:

 

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group SA

- projekty uchwał ZWZ Adform Group SA

- informacja o liczbie akcji i głosów Adform Group SA

- wzór pełnomocnictwa

- formularz głosowania przez pełnomocnika

- sprawozdanie Rady Nadzorczej

- sprawozdanie Zarządu Adform Group SA

- sprawozdanie finansowe Adform Group SA

- raport i opinia biegłego z badania sprawozdania jednostkowego

- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adform Group SA

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Adform Group SA

- raport i opinia biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdaniainia

 


 

 

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 7 listopada 2014 r. oraz treść projektów uchwał.

 

Dokumenty do pobrania:

 

- Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Projekty uchwał na WZA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez penomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Wzór pełnomocnictwa

 


 

 

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 14 sierpnia 2014 r. oraz treść projektów uchwał.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 14.08.2014

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Wzór pełnomocnictwa

 


 

 

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 30 czerwca 2014 r. oraz treść projektów uchwał.

 

Dokumenty do pobrania:

 

ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group SA

projekty uchwał ZWZ Adform Group SA

informacja o liczbie akcji i głosów Adform Group SA

wzór pełnomocnictwa

formularz głosowania przez pełnomocnika

sprawozdanie Rady Nadzorczej

sprawozdanie Zarządu Adform Group SA

sprawozdanie finansowe Adform Group SA

raport i opinia biegłego z badania sprawozdania jednostkowego

sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adform Group SA

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Adform Group SA

raport i opinia biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania

 


 

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 28 czerwca 2013 r. oraz treść projektów uchwał.

 

Dokumenty do pobrania:

 

- ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał

- informacja o liczbie akcji i głosów Adform Group SA 

- wzór pełnomocnictwa

- formularz głosowania przez pełnomocnika

- sprawozdanie Rady Nadzorczej

- sprawozdanie Zarządu Adform Group SA

- sprawozdanie finansowe Adform Group SA

- raport i opinia biegłego z badania sprawozdania jednostkowego

- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adform Group SA

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Adform Group SA

- raport i opinia biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania