Rok 2017

  

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

 

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2017 roku: 15 maja 2017 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2017 roku: 11 sierpnia 2017 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2017 roku: 14 listopada 2017 r.
Raport roczny jednostkowy za 2016 rok: 21 marca 2017 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2016 rok: 21 marca 2017 r.

Jednocześnie, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Emitent nie przekaże raportu za IV kwartał 2016 r.