Rok 2016

 

 

Zarząd Adfrom Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

 

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2015 roku: 15 lutego 2016 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2016 roku: 16 maja 2016 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2016 roku: 16 sierpnia 2016 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2016 roku: 14 listopada 2016 r.

Raport roczny jednostkowy za 2015 rok: 3 czerwca 2016 r.

Raport roczny skonsolidowany za 2015 rok: 3 czerwca 2016 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO