Rok 2015

 

 

Zarząd Adform Group S.A. zaprasza na spotkanie inwestorów:

W dniu 30 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki Adform Group S.A. przy ul. Partyzantów 19a w Mielcu odbędzie się spotkanie Zarządu z inwestorami i analitykami. Wszyscy zainteresowani udziałem proszeni są o obowiązkowe potwierdzenie przybycia do dnia 27 grudnia 2015 roku na adres: t.terasak@adform.pl

 


 

Zarząd Adform Group S.A. zaprasza na spotkanie inwestorów:

W dniu 22 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki Adform Group S.A. przy ul. Partyzantów 19a w Mielcu odbędzie się spotkanie Zarządu z inwestorami i analitykami. Wszyscy zainteresowani udziałem proszeni są o obowiązkowe potwierdzenie przybycia do dnia 20 grudnia 2015 roku na adres: t.teresak@adform.pl

 


 

 

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku:

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2014 roku: 13 lutego 2015 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2015 roku: 14 maja 2015 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2015 roku: 14 sierpnia 2015 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2015 roku: 13 listopada 2015 r.
Raport roczny jednostkowy za 2014 rok: 29 maja 2015 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2014 rok: 29 maja 2015 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO