Rok 2013

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku:

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2013 roku: 15 maja 2013 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2013 roku: 14 sierpnia 2013 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2013 roku: 14 listopada 2013 r.

 

Raport roczny jednostkowy za 2012 rok: 31 maja 2013 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2012 rok: 31 maja 2013 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO