Raporty Bieżące

2014-10-09

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Adform Group S.A. na 07 listopada 2014 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 07 listopada 2014 r. oraz treść projektów uchwał.

Do pobrania:
1. ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walengo_Zgromadzenia
2. projekty_uchwal