Raporty Bieżące

2015-06-03

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 30 czerwca 2015 r. oraz treść projektów uchwał.

Do pobrania:
1. Projekty uchwał
2. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia