Raporty Bieżące

2015-06-03

ADFORM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 30 czerwca 2015 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia-0
2. Projekty_uchwal-1