Raporty Bieżące

2015-06-03

ADFORM GROUP SA Skonsolidowany raport roczny Adfrom Group S.A. za rok 2014.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2014.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Adform_raport_roczny_skonsolidowany_2014-0