Raporty Bieżące

2015-03-16

ADFORM GROUP SA Zlecenia od spółki usługowej.

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że wpłynęły do Emitenta 2 umowy - zlecenia od spółki usługowej. Łączna wartość obu umów - zleceń wynosi 2.915 tys. zł. Zlecenia dotyczą wykonania przez Adform Group S.A. wyposażenia salonów obsługi klienta. Termin realizacji obu zleceń to 2015 rok. Łączna wartość zleceń otrzymanych od ww. spółki w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 3.215 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz