Raporty Bieżące

2015-01-09

ADFORM GROUP SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Zarząd Adfrom Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku:

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2014 roku: 13 lutego 2015 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2015 roku: 14 maja 2015 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2015 roku: 14 sierpnia 2015 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2015 roku: 13 listopada 2015 r.

Raport roczny jednostkowy za 2014 rok: 29 maja 2015 r.

Raport roczny skonsolidowany za 2014 rok: 29 maja 2015 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz