Raporty Bieżące

2014-12-04

ADFORM GROUP SA Treść uchwał podjętych na NWZA Adform Group S.A. w dniu 4 grudnia 2014 r.

Zarząd Adform Group S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (wznowionym po przerwie) w dniu 4 grudnia 2014 r.

W załączeniu treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Tresc_uchwal_NWZA_ADFORM_4.12.2014-0