Raporty Bieżące

2014-11-14

ADFORM GROUP SA Raport kwartalny Adform Group S.A. za III kwartał 2014 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_III_kw.2014_r._DZ2-0