Raporty Bieżące

2014-11-08

ADFORM GROUP SA Przerwa w obradach NWZA Adform Group S.A. oraz treść podjętych uchwał.

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 7 listopada 2014 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach.

Zgodnie z Uchwałą nr 7 z dnia 7 listopada 2014 roku wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpi w dniu 4 grudnia 2014 roku o godzinie 12.00 w tym samym miejscu.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 punkt 6 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Tresc_uchwal_NWZA_ADFORM_07.11.2014-0