Raporty Bieżące

2014-09-18

ADFORM GROUP SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 16 września 2014 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja pana Dariusza Bąka z funkcji członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A. z dniem 30 września 2014 roku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO