Raporty Bieżące

2014-07-18

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Adform Group S.A. na 14 sierpnia 2014 r. wraz z projektami uchwał.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Adform Group S.A. na 14 sierpnia 2014 r. wraz z projektami uchwał. 

Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 14 sierpnia 2014 r. oraz treść projektów uchwał.

Do pobrania:
1. Ogloszenie
2. projekty uchwal