Raporty Bieżące

2014-07-18

ADFORM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Adform Group S.A. na 14 sierpnia 2014 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 14 sierpnia 2014 r. oraz treść projektów uchwał.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

 

 

Do pobrania:
1. Ogloszenie
2. projekty uchwal