Raporty Bieżące

2014-06-05

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 30 czerwca 2014 r. oraz treść projektów uchwał.

 

Podstawa prawna:

 

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADFORM GROUP S.A.2014
2. Projekty uchwał ZWZ2014