Raporty Bieżące

2014-06-04

ADFORM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 30 czerwca 2014 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

Do pobrania:
1. Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_ADFORM_GROUP_S.A.-0
2. Projekty_uchwal_ZWZ-1