Raporty Bieżące

2014-06-04

ADFORM GROUP SA Jednostkowy raport roczny Adfrom Group S.A. za rok 2013.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok 2013.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Adform_raport_roczny_jednostkowy_2013-0