Raporty Bieżące

2014-06-04

ADFORM GROUP SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, informuje, że w dniu 3 czerwca 2013 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie od pana Karola Kapinosa o rezygnacji z przyczyn osobistych z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Adform Group S.A.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO