Raporty Bieżące

2014-05-28

ADFORM GROUP SA Zmiana daty przekazania raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2013 r.

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że zmianie uległa data opublikowania raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2013 rok. Dotychczasowy termin 30 maja 2014 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji obu raportów to 4 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO