Raporty Bieżące

2013-03-29

ADFORM GROUP SA umowa nabycia udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o. oraz list intencyjny.

Zarząd Adform Group S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2013 r. podpisał umowę nabycia 29,44% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o. Cena nabycia ww. udziałów wyniosła 712.850 zł. Transakcja została sfinansowana głównie ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B oraz ze środków własnych Emitenta.

Jednocześnie w dniu 27 marca 2013 r. Zarząd Adform Group S.A. podpisał ze sprzedającym list intencyjny dotyczący nabycia 37,22% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o. Strony uzgodniły, iż umowa sprzedaży ww. udziałów powinna zostać zawarta do dnia 31 marca 2014 r. Adform Group S.A. posiada wyłączność na negocjacje ze sprzedającym do 31 marca 2014 r. Cena nabycia ww. udziałów zostanie ustalona po przeprowadzeniu przez niezależnego audytora badania sprawozdania finansowego WIMET Sp. z o.o. za 2013 r.

WIMET Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem konstrukcji metalowych, regałów, szaf serwerowych, szaf telekomunikacyjnych dla branży budowlanej, handlowej, przemysłowej. Spółka posiada szeroki park maszynowy do obróbki metali. Firma wykonuje ekspozytory, stojaki reklamowe, stelaże zawieszeniowe do urządzeń sanitarnych, podzespoły i systemy modułowe do wyposażenia sklepów, lekkie konstrukcje stalowe.

Przychody WIMET Sp. z o.o. w 2012 r. wyniosły 4 mln zł, zysk netto wyniósł 256 tys. zł, EBITDA wyniosła 423 tys. zł, kapitał własny na 31.12.2012 r. wynosi 198 tys. zł.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO