Raporty Bieżące

2014-04-11

ADFORM GROUP SA zlecenie od niemieckiej spółki kosmetycznej Cosnova GmBH.

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że w dniu 9 kwietnia 2014 r. wpłynęła do Emitenta umowa - zlecenie od niemieckiej spółki Cosnova GmBH o wartości 241,8 tys. zł. Zlecenie dotyczy wykonania przez Adform Group S.A. dla klienta ekspozytorów na kosmetyki. Termin realizacji zlecenia to 2014 rok. Łączna wartość zleceń otrzymanych od spółki Cosnova GmBH w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 1.236 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO