Raporty Bieżące

2014-03-07

ADFORM GROUP SA zlecenie od Laboratorium kosmetycznego Dr Irena ERIS.

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że 6 marca 2014 r. wpłynęła do Emitenta podpisana umowa ramowa z Laboratorium kosmetycznym Dr Irena ERIS Sp. z o.o. dotycząca stałych warunków współpracy w zakresie dostawy przez Adform Group S.A. elementów identyfikacji wizualnej.

Jednocześnie Zarząd przyjął pierwsze zamówienie na wykonanie ekspozycji kosmetycznych oraz ich montażu. Wartość zamówienia wynosi

1.177 tys. zł. Termin realizacji zlecenia to 2014 rok. Realizacja zlecenia będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w bieżącym roku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO