Raporty Bieżące

2014-02-26

ADFORM GROUP SA Zlecenie od dużej sieci paliwowej

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że w dniu 24 lutego 2014 r. wpłynęło do Emitenta zlecenie od dużej sieci paliwowej. Wartość zlecenia wynosi 1.170 tys. zł. Zlecenie dotyczy wykonania przez Adform Group S.A. kasetonów (menuboard\'ów) na stacjach benzynowych dużej sieci paliwowej. Termin realizacji zlecenia to 2014 rok. Realizacja zlecenia będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w bieżącym roku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO