Raporty Bieżące

2013-03-28

Przystąpienie do systemu ESPI

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2013 r. uzyskał dostęp do systemu przekazywania raportów bieżących i okresowych ESPI na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. W związku z powyższym Adfrom Group S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.