Raporty Bieżące

2014-01-30

ADFORM GROUP SA umowa nabycia udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2014 r. podpisał z osobą fizyczną umowę nabycia 33,33% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o. Cena nabycia ww. udziałów wyniosła 150.000 zł. Strony ustaliły, że płatność za udziały zostanie dokonana w terminie do 30 czerwca 2015r. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Emitenta.

WIMET Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem konstrukcji metalowych, regałów, szaf serwerowych, szaf telekomunikacyjnych dla branży budowlanej, handlowej, przemysłowej. Spółka posiada szeroki park maszynowy do obróbki metali. Firma wykonuje ekspozytory, stojaki reklamowe, stelaże zawieszeniowe do urządzeń sanitarnych, podzespoły i systemy modułowe do wyposażenia sklepów, lekkie konstrukcje stalowe. Obecnie WIMET poszerza działalność o konstrukcje stalowe i sprzedaż zagraniczną.

Po ww. transakcji Adform Group S.A. posiada 62,78% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

Przychody WIMET Sp. z o.o. w 2013 r. wyniosły ok. 4,6 mln zł, spółka wypracowała dodatni wynik finansowy za 2013 r., kapitał własny na 31.12.2013 r. wynosił 156 tys. zł.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO