Raporty Bieżące

2013-11-15

ADFORM GROUP SA Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2013 r. Adform Group S.A.

Zarząd Adform Group S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za III kw. 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_III_kwartal_2013r-0