Raporty Bieżące

2013-08-16

ADFORM GROUP SA Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kw. 2013 r. Adform Group S.A.

Zarząd Adform Group S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny

(skonsolidowany i jednostkowy) za II kw. 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_II_kwartal_2013r__1_-1_DZ__1_-0