Raporty Bieżące

2013-03-14

Uzyskanie dostępu do systemu EBI.

Zarząd Adform Group S.A. informuje, iż w dniu 14 marca 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyznała spółce Adform Group S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia dzisiejszego Adform Group S.A. rozpoczyna przekazywaniae informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.
Podstawa prawna:
§10 Zasad przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.