Raporty Bieżące

2013-06-26

ADFORM GROUP SA umowa o kredyt technologiczny z Alior Bank S.A.

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że podpisał z Alior Bank S.A. umowę o kredyt technologiczny w wysokości 1.650.000 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie projektu "Technologia kształtowania tworzyw sztucznych z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego". Termin spłaty kredytu to 31 grudnia 2017 roku. Kredyt jest oprocentowany wg stawki WIBOR 3M + marża banku. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kredyt technologiczny będzie spłacany z premii technologicznej w wysokości 1.320.000 zł, którą Emitent otrzyma z Banku Gospodarstwa Krajowego. Emitent informował o przyznaniu przez BGK S.A. promesy kredytowej w rb 11/2013.

Projekt "Technologia kształtowania tworzyw sztucznych z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego" polega na wdrożeniu przez Adform Group S.A. własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów. W skład technologii wchodzą następujące procesy produkcyjne: technologia kształtowania tworzyw metodą rozgrzewania indukcyjnego, technologia formatowania tworzyw, technologia laserowego wycinania tworzyw, technologia próżniowego kształtowania tworzyw, technologia nadruku sitodrukowego. Procesy te są niezbędne do wdrożenia nowej technologii i wprowadzenia na rynek nowego produktu

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO