Raporty Bieżące

2013-06-01

ADFORM GROUP SA ogłoszenie o zwołaniu WZA na 28 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 28 czerwca 2013 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

Do pobrania:
1. Ogloszenie_o_Zwyczajnym_Walnym_Zgromadzeniu_wraz_z_projektami_uchwal