Raporty Bieżące

2013-05-31

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na 28 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 28 czerwca 2013 r. oraz treść projektów uchwał.

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał