Raporty Bieżące

2017-09-14

ADFORM GROUP SA (21/2017) Rezygnacja z publikowania raportów miesięcznych.

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że rezygnuje z publikowania raportów miesięcznych począwszy od raportu miesięcznego za sierpień 2017 roku. Tym samym Adform Group S.A. deklaruje, że zasada nr 16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” nie będzie w sposób trwały stosowana.

 

Emitent zamieszcza wszystkie istotne informacje w raportach bieżących i okresowych, co zdaniem Zarządu jest wystarczające do oceny jego sytuacji finansowej i majątkowej i zapewni inwestorom i akcjonariuszom dostęp do kompletnych informacji dających pełen obraz sytuacji Emitenta.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 3 i 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.