Raporty Bieżące

2017-08-11

ADFORM GROUP SA (20/2017) Raport kwartalny Adform Group S.A. za II kwartał 2017 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku.

 
 
 

Podstawa prawna:

 

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO