Raporty Bieżące

2013-05-27

ADFORM GROUP SA wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji na NewConnect oraz zakończenie notowania praw do akcji

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że na podstawie uchwały nr 551/2013 Zarządu GPW z dnia 24 maja 2013 r. pierwszy dzień notowań 120.596 akcji serii B spółki Adform Group S.A. został wyznaczony na 31 maja 2013 r., pod warunkiem dokonania w dniu 31 maja 2013 r. rejestracji tych akcji przez KDPW. Dzień 29 maja 2013 r. został określony jako dzień ostatniego notowania na rynku NewConnect 120.596 praw do akcji serii B. Akcje serii B będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ADFORM" i oznaczeniem "ADF".

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO