Raporty Bieżące

2017-08-08

ADFORM GROUP SA (18/2017) Rezygnacja członka Zarządu.

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 7 sierpnia 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja pana Krzysztofa Rodzeń z funkcji Członka Zarządu Adform Group S.A.

 
 
 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO