Raporty Bieżące

2017-07-14

ADFORM GROUP SA (4/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Adform Group S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

 

1.Pan Andrzej Kuncewicz

Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.315.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.630.000

Udział głosów na tym WZA: 50,00%,

Udział w ogólnej liczbie głosów: 49,48%

 

2.Pan Tomasz Teresak

Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.315.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.630.000

Udział głosów na tym WZA: 50,00%,

Udział w ogólnej liczbie głosów: 49,48%

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% głosów