Raporty Bieżące

2017-05-29

ADFORM GROUP SA (1/2017) Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na dzień 26 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na dzień 26 czerwca 2017 roku oraz treść projektów uchwał.

 

Do pobrania:
1. 27490109_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia
2. 27490109_Projekty_uchwal