Raporty Bieżące

2017-06-26

ADFORM GROUP SA (16/2017) Treść uchwał podjętych na WZA Adform Group S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Zarząd Adform Group S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

 

Jednocześnie Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek jednego z akcjonariuszy odstąpiło od podejmowania uchwał w pkt 2 i 3 porządku obrad tj. uchwały w sprawie tajności wyboru komisji skrutacyjnej oraz uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

 

Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZA.

 
 
 

Podstawa prawna:

 

§4 ust. 2 punkt 7, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 
 

Do pobrania:
1. 27834490_Tresc_uchwal_WZA_Adform_Group_26_06_2017-0