Raporty Bieżące

2017-06-26

ADFORM GROUP SA (15/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Adform Group S.A.

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2017 r. powołało w skład Rady Nadzorczej: pana Pawła Montewka, pana Michała Gąsior, pana Krzysztofa Kozaka, panią Beatę Jurkschat, pana Grzegorza Dębskiego, pana Andrzeja Kuncewicza. Wspólna 5-letnia kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej kończy się 26 czerwca 2022 rok.

 

W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o wszystkich powołanych członkach Rady Nadzorczej Adform Group S.A.

 
 
 
 
 

Podstawa prawna:

 

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. 27834456_Andrzej_Kuncewicz-1
2. 27834456_Beata_Jurkschat-2
3. 27834456_Grzegorz_Debski-0
4. 27834456_Krzysztof_Kozak-3
5. 27834456_Michal_Gasior-4
6. 27834456_Pawel_Montewka-5