Raporty Bieżące

2017-06-23

ADFORM GROUP SA (14/2017) Zmiany w Zarządzie Adform Group S.A.

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały o odwołaniu pana Andrzeja Kuncewicza z funkcji Prezesa Zarządu oraz o powołaniu pana Piotra Laskowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu na okres wspólnej kadencji Zarządu.

 

Kadencja powołanego członka Zarządu kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.

 

W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o powołanym członku Zarządu Adform Group S.A.

 
 
 

Podstawa prawna:

 

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. 27801691_Oswiadczenia_czlonka_zarzadu_spolki_Adform_-2017(1)-0