Raporty Bieżące

2017-06-14

ADFORM GROUP SA (13/2017) Raport miesięczny Adform Group S.A. za maj 2017 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2017 roku.

 
 
 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W maju Spółka konsekwentnie realizowała wcześniej opracowaną strategię rozwoju rynku niemieckiego, czego konsekwencją było nawiązanie współpracy z nowymi potencjalnymi Klientami.

 

Spółka pogłębia współpracę ze swoimi stałymi Klientami m.in. z branży tytoniowej, czego efektem jest pozyskanie kolejnych zamówień.

 

Jednocześnie w maju Spółka w dalszym ciągu realizowała działania mające na celu pozyskiwanie nowych Klientów m.in. przez czynny udział w następujących targach:

 

• STACJA PALIW 2017 – Międzynarodowe Targi

 

• COSMETICA - Stuttgart

 

• BABYWELT - Frankfurt

 

Spółka planuje również udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych w najbliższych miesiącach.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w maju 2017 roku:

 

Raport bieżący 9/2017 z 12 maja 2017 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za kwiecień 2017 r.

 

Raport kwartalny 10/2017 z 15 maja 2017 r. - Raport kwartalny Adform Group S.A. za I kwartał 2017 r.

 

Raport bieżący 11/2017 z 23 maja 2017 r. - Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.

 

Raport bieżący 12/2017 z 29 maj 2017 r. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na dzień 26 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.

 

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w maju 2017 roku:

 

Raport bieżący 1/2017 z 29 maja 2017 r. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na dzień 26 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.

 
 
 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W maju 2017 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 
 
 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 
 
 

W dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Partyzantów 19A w Mielcu odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Adform Group S.A.

 

Do 14 lipca 2017 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec 2017 r.

 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect