Raporty Bieżące

2013-05-22

ADFORM GROUP SA - uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji serii B

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Zarząd KDPW S.A. uchwałą nr 368/13 z dnia 21 maja 2013 r. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 120.596 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Adform Group S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł każda oraz nadać im kod PLADFRM00026, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.