Raporty Bieżące

2017-05-29

ADFORM GROUP SA (12/2017) Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na dzień 26 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na dzień 26 czerwca 2017 r. oraz treść projektów uchwał.

 
 
 

Podstawa prawna:

 

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

Do pobrania:
1. 27489736_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia-0
2. 27489736_Projekty_uchwal-1