Raporty Bieżące

2017-05-23

ADFORM GROUP SA (11/2017) Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 23 maja 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu Adform Group S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję następujące osoby:

 

- pana Andrzeja Kuncewicza, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,

 

- pana Tomasza Teresaka, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki,

 

- pana Krzysztofa Rodzenia, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.

 
 
 

Mandat powołanych członków Zarządu kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. Wszystkie powołane osoby były członkami Zarządu poprzedniej kadencji.

 

W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o powołanych członkach Zarządu Adform Group S.A.

 
 
 

Podstawa prawna:

 

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. 27419441_oswiadczenie_Andrzej_Kuncewicz_-0
2. 27419441_oswiadczenie_Krzysztof_Rodzen_-1
3. 27419441_oswiadczenie_Tomasz_Teresak_-2