Raporty Bieżące

2017-03-21

ADFORM GROUP SA (7/2017) Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Adform Group S.A. za 2016 rok.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Adform Group S.A. za 2016 rok.

 
 
 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 
 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl