Raporty Bieżące

2017-01-17

ADFORM GROUP SA (2/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Rada Nadzorcza dokonała wyboru ReVISION-RZESZÓW Józef Król Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pelczara 6C/8, 35-312 Rzeszów do badania sprawozdań finansowych Adform Group S.A. za rok 2016. Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 691.

 
 
 

Podstawa prawna:

 

§3 ust 1 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO