Raporty Bieżące

2016-11-14

ADFORM GROUP SA (25/2016) Raport kwartalny Adform Group S.A. za III kwartał 2016 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.

 
 
 

Podstawa prawna:

 

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. 25713826_Adfrom_Group_S_A__raport_za_III_kw__2016_r-0